Regulamin serwisu DobryFryzjer.pl

§1 Definicje

 1. SERWIS – serwis internetowy prowadzony pod adresem https://www.dobryfryzjer.pl/, umożliwiający UŻYTKOWNIKOM przeglądanie oraz wprowadzanie własnych danych zgodnie z postanowieniami Regulaminu
 2. REGULAMIN – niniejszy regulamin serwisu DobryFryzjer.pl
 3. UŻYTKOWNIK – osoba odwiedzająca SERWIS oraz korzystająca z udostępnionych w ramach niego funkcjonalności
 4. KONTO – konto UŻYTKOWNIKA dostępne po podaniu loginu i hasła, przy pomocy którego UŻYTKOWNIK może zarządzać WIZYTÓWKĄ SALONU
 5. REJESTRACJA – procedura założenia konta w serwisie DobryFryzjer.pl
 6. SALON – podmiot gospodarczy, którego publiczne dane znajdują się w serwisie DobryFryzjer.pl
 7. WŁAŚCICIEL – UŻYTKOWNIK, który jest upoważniony do zarządzania WIZYTÓWKĄ SALONU, po wcześniej REJESTRACJI i założeniu KONTA
 8. WIZYTÓWKA SALONU – strona serwisu DobryFryzjer.pl zawierająca dane dotyczące SALONU oraz OPINIE na jego temat wystawione przez UŻYTKOWNIKÓW
 9. OPINIA – recenzja SALONU wystawiona przez UŻYTKOWNIKA serwisu DobryFryzjer.pl

§2 Zasady korzystania z serwisu

 1. W celu korzystania z serwisu DobryFryzjer.pl niezbędne jest:
  • działające połączenie z siecią Internet
  • posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet
  • posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie zasobów WWW oraz posiadającej obsługę JavaScript oraz cookies
  • do rejestracji w serwisie niezbędne jest posiadanie działającego adresu e-mail
 2. Serwis umożliwia:
  • przeglądanie udostępnionych w nim danych
  • dodawania przez Użytkowników własnych Opinii oraz ocen na temat znajdujących się w Serwisie Salonów opartych o osobiste doświadczenia związane z korzystaniem z usług danego Salonu
  • tworzenie i zarządzanie przez Właścicieli Wizytówką Salonu fryzjerskiego po uprzedniej rejestracji w Serwisie

§3 Rejestracja konta

 1. Rejestracja Konta jest bezpłatna.
 2. Rejestracja Konta wymaga wypełnienia formularza poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła.
 3. Rejestracja jest również możliwa przy pomocy konta w serwisie Facebook. W tym przypadku wymaga ona udostępnienia danych podanych w serwisie Facebook serwisowi DobryFryzjer.pl
 4. Dostęp do Konta jest możliwy po zalogowaniu do Serwisu DobryFryzjer.pl, po uprzednim podaniu prawidłowego adresu e-mail oraz hasła.
 5. Użytkownik ma obowiązek zachować hasło w tajemnicy i nie udostępniać go osobom trzecim.
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto w serwisie poprzez kontakt z Serwisem korzystając z zakładki „Kontakt”.
 7. Rejestrując Konto w serwisie Użytkownik potwierdza, że zawarte w formularzu dane są poprawne, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych na potrzeby funkcjonowania Serwisu, wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera oraz innych informacji na podany przez siebie adres e-mail wysyłanych przez DobryFryzjer.pl oraz akceptuje treść niniejszego regulaminu.

§4 Wizytówki salonów

 1. Wizytówka Salonu umożliwia prezentację informacji na temat Salonu fryzjerskiego w ramach Serwisu DobryFryzjer.pl
 2. Użytkownik posiadający Konto w Serwisie ma możliwość przejęcia istniejącej w serwisie Wizytówki Salonu jeżeli ma uprawnienia do jego reprezentowania. Staje się wtedy Właścicielem Wizytówki.
 3. Właściciel może dodawać zarządzać Wizytówką Salonu oraz odpowiadać na Opinie dodawane przez Użytkowników na temat Salonu.
 4. Właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za treść dodawanych przez siebie informacji, które umieszcza w Wizytówce Salonu. Właściciel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności jeśli dodawane przez niego opinie zawierają treść fałszywe, celowo wprowadzające w błąd, zniesławiające, naruszają prawa oraz dobra osób trzecich lub zawierają treści niezgodne z prawem.
 5. Właściciel może dodać do Wizytówki fotografie przedstawiające Salon oraz fryzury wykonane w salonie. Dodając fotografie do Wizytówki Właściciel oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do dysponowania fotografiami i udziela Serwisowi licencji na korzystanie z nich w celu wyświetlania ich w ramach Serwisu oraz dokonywanie w nich modyfikacji niezbędnych do prawidłowego zastosowania ich w ramach Serwisu.

§5 Opinie

 1. Opinie dodawane na temat Salonów mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej związanej z ich prowadzeniem.
 2. Opinie podpisywane są imieniem oraz adresem e-mail, który może posłużyć jedynie do weryfikacji wystawionej opinii przez Serwis.
 3. Do Opinii Użytkownik może dołączyć fotografię pokazującą efekty realizacji usługi w Salonie. Użytkownik oświadcza, że dysponuje pełnią praw autorskich do zamieszczanej w opinii fotografii.
 4. Dodawane przez Użytkownika na temat Salonu opinie mogą opierać się wyłącznie o własne doświadczenia związane z korzystaniem z danego Salonu.
 5. Użytkownik dodając opinię oświadcza, że jest ona zgodna z prawdą.
 6. Niedozwolone jest wielokrotne zamieszczanie opinii na temat tej samej wizyty w danym Salonie.
 7. Opinie nie mogą zawierać treści reklamowych.
 8. Opinie nie mogą naruszać zasad oraz praw współżycia społecznego.
 9. Serwis ma prawo odmówić publikacji opinii oraz usunąć opublikowane opinie w przypadku stwierdzenia ich sprzeczności z niniejszym regulaminem lub przepisami prawa.
 10. Serwis ma prawo wprowadzić korektę ortograficzną, interpunkcyjną oraz stylistyczną w treści Opinii.
 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść dodawanych przez siebie Opinii na temat Salonów. Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności jeśli dodawane przez niego opinie zawierają treść fałszywe, celowo wprowadzające w błąd, zniesławiające, naruszają prawa oraz dobra osób trzecich lub zawierają treści niezgodne z prawem.
 12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wystawianych przez Użytkowników na temat Salonów.

§6 Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację związaną z nieprawidłowym funkcjonowaniem Serwisu w formie elektronicznej korzystając z zakładki „Kontakt”.
 2. Serwis rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni. Czas liczony jest od momentu otrzymania jej przez Serwis.
 3. Użytkownik otrzyma odpowiedź na reklamację na podany przez siebie adres e-mail.

§7 Dane osobowe

 1. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie swojego adresu e-mail oraz danych podanych podczas Rejestracji w Serwisie DobryFryzjer.pl w celu przesyłania informacji o charakterze informacyjnym oraz handlowym.
 2. Użytkownik może w każdym momencie cofnąć zgodę kontaktując się w formie elektronicznej z serwisem za pośrednictwem zakładki „Kontakt”.